NB! Det er ikke mulig å kjøpe noe her ennå. Webbutikken er ikke i operativ drift!

Mathiselva

Mathiselva munner ut i Kåfjorden.
Sonen nedenfor demningen til munningen er fredet for fiske.
200 meter fra munningen er det også en fredet sone.
Fra demningen og oppover i vassdraget er det lov å fiske om man har løst fiskekort.
Det går laks, sjøørret og sjørøye opp laksetrappa og videre opp i elva.

NB! Om man får laks eller sjørøye skal den slippes ut forsiktig da den er fredet.


KJFF forpakter vassdraget og selger fiskekort.
Det behøves også gyldig fisketrygdavgift for fiske her.

Laks: Bestanden er fredet, men viser svært gode tendenser. I 2015 tok ca 200 laks elva. Hovedandelen av laks som tar elva er smålaks på mellom 8 hg – 3 kg, men det går også en del mellomlaks på elva. De største laksene er på rundt 10 kg.

Ørret/Sjøørret: Nedre del av Mathiselva fra «gamle E6 brua» og opp til Mathisvannet er ett flott område for å fiske ørret med tørrflue eller små våtfluer. Hovedandelen av ørreten i elva er innlandsørret med en størrelse på rundt 7 hg. Sjøørret ligger ofte rundt kiloen, men man ser årlig individer som passerer teller på opp mot 5 kg.

Røye/Sjørøye: I Mathisvannet så får man jevnt med røye. Størrelsen  varierer, men man får individer på drøye kiloen. Har begynt å få noen sjørøyer som passerer teller. Disse er fredet og må settes ut hvis man får de på kroken.

Krav om desinfeksjon av fiskeutstyr

Det et absolutt krav om at fiskeutstyr, båter og andre mulige smitteførende gjenstander skal tørkes eller desinfiseres før de flyttes til andre vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag. For mer informasjon, se: Matloven m. forskrifter og Kart over registrerte vassdrag med Gyrodactylus Salaris.

Copyright© 2016 Blomkvist ITK as