NB! Det er ikke mulig å kjøpe noe her ennå. Webbutikken er ikke i operativ drift!

Botnelva

Botnelva

Botnelva munner ut i Indre Kåfjord og er ei typisk sjøørret elv.
Men der kan også tas sjørøye i munningen og kanskje en og anna laks og bekkørret.

NB! Om man får laks eller sjørøye skal den slippes ut forsiktig da den er fredet.

Fiskekort for Mathiselv og Botnelv vassdragene kan kjøpes i sportsbutikker i Alta.
Snart har vi også en mulighet for å kjøpe fiskekort online i vår nettbutikk.
Du må ha gyldig fisketrygdavgift for å fiske her.

Krav om desinfeksjon av fiskeutstyr

Det et absolutt krav om at fiskeutstyr, båter og andre mulige smitteførende gjenstander skal tørkes eller desinfiseres før de flyttes til andre vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag. For mer informasjon, se: Matloven m. forskrifter og Kart over registrerte vassdrag med Gyrodactylus Salaris.

Copyright© 2016 Blomkvist ITK as