NB! Det er ikke mulig å kjøpe noe her ennå. Webbutikken er ikke i operativ drift!

Kåfjordbotn


Kåfjordbotn er det lille brakkvannet innenfor den gamle Kåfjordbrua ved Mathisfoss.
Det er lov å fiske her, men der er en fredet sone rundt utløpet til kraftstasjonen på Mathisfoss. Det er heller ikke lov å fiske inne i selve kraftstasjonen.
200 meter unna kan man fiske.

Copyright© 2016 Blomkvist ITK as