NB! Det er ikke mulig å kjøpe noe her ennå. Webbutikken er ikke i operativ drift!

Fiskekort

Fiskekort kan kjøpes hos alle sportsforretninger i Alta og snart online på vår hjemmeside.
Fiskekort gjelder for anadrom del av Botnelva 7,7 km og Mathiselv vassdraget 18,8 km.
Kortet gjelder også i sideelver så langt anadrome fiskeslag (laks, sjøørret og sjørøye) kan gå.
cropped-11542019_986302348067337_5282324466302180082_n.jpg

Fisketider
Fra 1. juli til 31. august. I Mathisvannet etter innlandsfisk fra 1.juli til 14. september.

Fredningssoner:
Mathiselv vassdraget er fredet for alt fiske fra brua over gamle E6 og ned til sjøen.
Det er forbudt å fiske fra veier eller bruer.

Fredning av fiskearter:

NB! Om man får laks eller sjørøye skal den slippes ut forsiktig da den er fredet.

Fisketrygdavgift:
For å kunne kjøpe fiskekort og fiske her må man ha løst fisketrygdavgift.

Fiskeredskaper:
Kun stangfiske med en flue, sluk eller mark uten søkke er tillatt.
Mark er ikke tillatt nedenfor Mathisvannet.
Det er forbudt å forlate fiskeredskap under fiske.

Desinfisering av utstyr:
Attest for tilfredstilende desinfeksjon av fiskeredskap m.m. skal medbringes og
fremvises ved kontroll dersom utstyret er brukt utenfor Finnmark fylke.

Krav om desinfeksjon av fiskeutstyr

Det et absolutt krav om at fiskeutstyr, båter og andre mulige smitteførende gjenstander skal tørkes eller desinfiseres før de flyttes til andre vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag. For mer informasjon, se: Matloven m. forskrifter og Kart over registrerte vassdrag med Gyrodactylus Salaris.

Fangstoppgave:
Alle fiskere er pliktig til å levere fangstoppgave.
fangstoppgaven kan leveres på SMS til mobnr 95031704,
på epost til post@kjff.nu, på vår hjemmeside eller til kortselger.
Dette gjøres så snart som mulig og senest innen 15. september.
All fanget fisk skal rapporteres selv om den er sluppet ut igjen.

Fiskeoppsyn:
Fiskerne plikter å melde om ulovelig fiske til mobnr 95031704 , på hjemmesidens avvikskjema eller til post@kjff.nu.
Fiskekort og fangst skal vises fram ved kontroll.
Ulovelig fiske vil føre til beslagleging av fiskeutstyr og fangst samt
andmeldelse til politiet.

Båt:
Foreningen har to båter ved flytebrygga på Mathisvannet.
De kan brukes av fiskere med fiskekort dersom båtene er ledige.
Medlemmer av KJFF har fortrinnsrett til båtene.
2 timer er max antall timer bruk før man må tilbake til brygga.
Det kan være flere i kø.
10343524_1638885473004426_8367912165315834385_n

 

Copyright© 2016 Blomkvist ITK as