NB! Det er ikke mulig å kjøpe noe her ennå. Webbutikken er ikke i operativ drift!

Fiskekort

fiskekort

 

Fiskekort for Mathiselv og Botnelv vassdragene kan kjøpes i sportsbutikker i Alta.

Snart har vi også en mulighet for å kjøpe fiskekort online i vår nettbutikk.
Du må ha gyldig fisketrygdavgift for å fiske her.

Mathiselva er fredet fra brua gamle E6  og ned til munningen.

En 200 meter sone fra munningen ut i sjøen er også fredet.
All laks og sjørøye som fanges skal slippes forsiktig ut igjen da den er fredet.

Krav om desinfeksjon av fiskeutstyr

Det et absolutt krav om at fiskeutstyr, båter og andre mulige smitteførende gjenstander skal tørkes eller desinfiseres før de flyttes til andre vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag. For mer informasjon, se: Matloven m. forskrifter og Kart over registrerte vassdrag med Gyrodactylus Salaris.

Copyright© 2016 Blomkvist ITK as